Thành công việc các vị trí cần tuyển

Mở rộng tất cả | Thu gọn tất cả
[+][-]

Giảng viên các môn cơ sở khối ngành Kinh tế

- Giảng dạy các môn: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh viên, công tác...
- Giảng dạy các môn: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh viên, công tác quan hệ doanh nghiệp.
- Tham gia các công tác chung của Khoa và Trường.

[+][-]

Giảng viên các môn Toán Thống kê kinh tế

- Giảng dạy các môn: Thống kê kinh doanh, Kinh tế lượng, Xác suất thống kê…
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia...
- Giảng dạy các môn: Thống kê kinh doanh, Kinh tế lượng, Xác suất thống kê…
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh viên, công tác quan hệ doanh nghiệp.
- Tham gia các công tác chung của Khoa và Trường.

[+][-]

Giảng viên chuyên ngành Ngoại thương, Logistics

- Giảng dạy các môn: Nghiệp vụ Ngoại thương, Vận tải Bảo hiểm, Quản trị Logistics
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
-...
- Giảng dạy các môn: Nghiệp vụ Ngoại thương, Vận tải Bảo hiểm, Quản trị Logistics
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh viên, công tác quan hệ doanh nghiệp.
- Tham gia các công tác chung của Khoa và Trường.

[+][-]

Giảng viên ngành Công nghệ thông tin

- Giảng dạy các môn chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh viên, công...
- Giảng dạy các môn chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh viên, công tác quan hệ doanh nghiệp.
- Tham gia các công tác chung của Khoa và Trường.

[+][-]

Giảng viên ngành Quản trị du lịch – lữ hành

- Giảng dạy các môn chuyên ngành Quản trị khách sạn – nhà hàng.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh...
- Giảng dạy các môn chuyên ngành Quản trị khách sạn – nhà hàng.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh viên, công tác quan hệ doanh nghiệp.
- Tham gia các công tác chung của Khoa và Trường.

[+][-]

Giảng viên ngành Quản trị khách sạn – nhà hàng

- Giảng dạy các môn chuyên ngành Quản trị khách sạn – nhà hàng.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh...
- Giảng dạy các môn chuyên ngành Quản trị khách sạn – nhà hàng.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh viên, công tác quan hệ doanh nghiệp.
- Tham gia các công tác chung của Khoa và Trường.

[+][-]

Giảng viên ngành Quản trị nhân lực

- Giảng dạy các môn thuộc ngành Quản trị nhân lực như: Quản trị nhân sự, Giao tế nhân sự, Quản trị thành tích, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Phân tích và thiết kế công việc, ...
-...
- Giảng dạy các môn thuộc ngành Quản trị nhân lực như: Quản trị nhân sự, Giao tế nhân sự, Quản trị thành tích, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Phân tích và thiết kế công việc, ...
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh viên, công tác quan hệ doanh nghiệp.
- Tham gia các công tác chung của Khoa và Trường.

[+][-]

Giảng viên tiếng Anh người nước ngoài

- Giảng dạy tiếng Anh tổng quát và các môn chuyên ngữ Anh.
- Tham gia các hoạt động của Khoa và Trường theo phân công.
- Giảng dạy tiếng Anh tổng quát và các môn chuyên ngữ Anh.
- Tham gia các hoạt động của Khoa và Trường theo phân công.

[+][-]

Giảng viên tiếng Nhật

- Giảng dạy tiếng Nhật tổng quát và các môn chuyên ngữ Nhật.
- Hỗ trợ các hoạt động của khoa và trường.
- Giảng dạy tiếng Nhật tổng quát và các môn chuyên ngữ Nhật.
- Hỗ trợ các hoạt động của khoa và trường.

[+][-]

Giảng viên tiếng Nhật người nước ngoài

- Giảng dạy tiếng Nhật tổng quát và các môm chuyên ngữ Nhật
- Tham gia các hoạt động của Khoa và Trường theo phân công.
- Giảng dạy tiếng Nhật tổng quát và các môm chuyên ngữ Nhật
- Tham gia các hoạt động của Khoa và Trường theo phân công.

[+][-]

Giảng viên ngành Luật kinh tế

- Giảng dạy các môn Tư pháp quốc tế, Luật hợp đồng thương mại quốc tế, Luật chứng khoán…
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các...
- Giảng dạy các môn Tư pháp quốc tế, Luật hợp đồng thương mại quốc tế, Luật chứng khoán…
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh viên, công tác quan hệ doanh nghiệp.
- Tham gia các công tác chung của Khoa và Trường.

[+][-]

GV ngành Công nghệ truyền thông

- Giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ truyền thông
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các...
- Giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ truyền thông
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh viên, công tác quan hệ doanh nghiệp.
- Tham gia các công tác chung của Khoa và Trường.

[+][-]

GV ngành Quan hệ công chúng

- Giảng dạy các môn học thuộc khối ngành Quan hệ công chúng và Công nghệ truyền thông
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên...
- Giảng dạy các môn học thuộc khối ngành Quan hệ công chúng và Công nghệ truyền thông
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh viên, công tác quan hệ doanh nghiệp.
- Tham gia các công tác chung của Khoa và Trường.

[+][-]

GV ngành Quan hệ quốc tế

- Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Quan hệ quốc tế (song ngữ Anh – Việt).
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham...
- Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Quan hệ quốc tế (song ngữ Anh – Việt).
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh viên, công tác quan hệ doanh nghiệp.
- Tham gia các công tác chung của Khoa và Trường.

[+][-]

GV ngành Tài chính-Ngân hàng

-Giảng dạy các môn thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng như: Thuế, Tài chính công, Ngân hàng trung uơng, …
-Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn...
-Giảng dạy các môn thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng như: Thuế, Tài chính công, Ngân hàng trung uơng, …
-Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
-Tham gia công tác sinh viên, công tác quan hệ doanh nghiệp.
-Tham gia các công tác chung của Khoa và Trường.

[+][-]

GV ngành Thương mại điện tử

- Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Thương mại điện tử, Thương mại.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia...
- Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Thương mại điện tử, Thương mại.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh viên, công tác quan hệ doanh nghiệp.
- Tham gia các công tác chung của Khoa và Trường.

[+][-]

GV Tiếng Anh

- Giảng dạy tiếng Anh tổng quát và các môn chuyên ngữ Anh.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh viên,...
- Giảng dạy tiếng Anh tổng quát và các môn chuyên ngữ Anh.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, giáo trình, chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành.
- Tham gia công tác sinh viên, công tác quan hệ doanh nghiệp.
- Tham gia các công tác chung của Khoa và Trường.

[+][-]

Lập trình viên

- Tham gia lập trình và phát triển các hệ thống phần mềm ứng dụng.
- Tham gia lập trình và phát triển các hệ thống phần mềm ứng dụng.

[+][-]

Nhân viên Biên tập nội dung

- Đề xuất chủ đề truyền thông; lập kế hoạch truyền thông; viết bài PR truyền thông phát triển thương hiệu của Nhà trường đến với phụ huynh, học sinh và xã hội;
- Viết bài PR quảng cáo;...
- Đề xuất chủ đề truyền thông; lập kế hoạch truyền thông; viết bài PR truyền thông phát triển thương hiệu của Nhà trường đến với phụ huynh, học sinh và xã hội;
- Viết bài PR quảng cáo; biên soạn ấn phẩm quảng cáo cho các khóa học, chương trình đào tạo, ngành nghề, phục vụ công tác tuyển sinh.
- Viết các tin, bài, quảng bá hình ảnh, thương hiệu UEF thông qua các hoạt động, sự kiện nội bộ được Nhà trường tổ chức, các cuộc thi, hoạt động sinh viên, phong trào nghiên cứu khoa học,…

[+][-]

Nhân viên Biên – phiên dịch

-Dịch thuật, viết tin, quản lý các kênh truyền thông quốc tế (các ấn phẩm truyền thông, các kênh truyền thông của UEF, văn bản hành chính, tài liệu,...);
-Phiên dịch và làm MC các chương trình,...
-Dịch thuật, viết tin, quản lý các kênh truyền thông quốc tế (các ấn phẩm truyền thông, các kênh truyền thông của UEF, văn bản hành chính, tài liệu,...);
-Phiên dịch và làm MC các chương trình, buổi lễ quốc tế sử dụng tiếng Anh;
Quản lý đội ngũ thực tập biên dịch.
-Các công tác khác do lãnh đạo phân công.

[+][-]

Nhân viên hành chính

- Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc.
- Xử lý văn bản đi, đến. Kiểm tra nội dung, thể thức văn bản.
- Soạn thảo, tổng hợp, photo văn bản.
- Quản lý, lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu....
- Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc.
- Xử lý văn bản đi, đến. Kiểm tra nội dung, thể thức văn bản.
- Soạn thảo, tổng hợp, photo văn bản.
- Quản lý, lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu. 
- Phục vụ công tác hội họp, lễ tân, tổ chức sự kiện.
- Công tác thư ký Ban Giám hiệu.
- Thực hiện các báo cáo, thống kê theo yêu cầu.
- Các công tác khác do lãnh đạo phân công.

[+][-]

Nhân viên IT

- Hỗ trợ kỹ thuật máy tính, cài đặt, khắc phục sự cố máy tính, thiết bị văn phòng.
- Quản lý các hệ thống phòng máy tính thực hành, máy tính dạy học của Trường.
- Hỗ trợ kỹ thuật máy tính, cài đặt, khắc phục sự cố máy tính, thiết bị văn phòng.
- Quản lý các hệ thống phòng máy tính thực hành, máy tính dạy học của Trường.

[+][-]

Nhân viên kỹ thuật xây dựng công trình

- Đo lập bản vẽ hiện trạng và phương án bố trí, cải tạo nội ngoại thất của tòa nhà
- Sửa chữa nhỏ và thay thế các thiết bị đơn giản trong xây dựng cơ bản (điện, nước, …)
- Đôn...
- Đo lập bản vẽ hiện trạng và phương án bố trí, cải tạo nội ngoại thất của tòa nhà
- Sửa chữa nhỏ và thay thế các thiết bị đơn giản trong xây dựng cơ bản (điện, nước, …)
- Đôn đốc, giám sát, nghiệm thu các công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp của tòa nhà
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của đơn vị

[+][-]

Nhân viên kỹ thuật điện – điện tử

- Vận hành, sửa chữa, xử lý sự cố kỹ thuật các thiết bị điện – điện tử của tòa nhà
- Kiểm tra, bảo dưỡng nhỏ hệ thống thiết bị của tòa nhà theo kế hoạch
- Đôn đốc, giám sát...
- Vận hành, sửa chữa, xử lý sự cố kỹ thuật các thiết bị điện – điện tử của tòa nhà
- Kiểm tra, bảo dưỡng nhỏ hệ thống thiết bị của tòa nhà theo kế hoạch
- Đôn đốc, giám sát lịch bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật đã ký với các đối tác cung cấp dịch vụ
- Sửa chữa nhỏ và thay thế các thiết bị điện – điện tử đơn giản.
- Kiểm tra, theo dõi việc vận hành hệ thống thiết bị điện – điện tử của tòa nhà
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của đơn vị

[+][-]

Nhân viên Marketing

- Thực hiện các chiến dịch marketing
- Đề xuất các ý tưởng triển khai quảng bá các chương trình học và phát triển thương hiệu trên internet.
- Phân tích, đánh giá và xây dựng kế hoạch truyền...
- Thực hiện các chiến dịch marketing
- Đề xuất các ý tưởng triển khai quảng bá các chương trình học và phát triển thương hiệu trên internet.
- Phân tích, đánh giá và xây dựng kế hoạch truyền thông trên internet như mạng xã hội, diễn đàn, SEO –SEM…
- Triển khai các chiến dịch quảng cáo online trên social, GoogleAds, ZaloAds, SkypeAds…
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động offline để tăng hiệu quả của các chiến dịch marketing online, chăm sóc khách hàng…
- Truyền thông media, google seach.

[+][-]

Nhân viên Media Marketing

- Dựng phim quảng cáo giới thiệu sản phẩm, phim tự giới thiệu doanh nghiệp, talkshow, phóng sự,...;
- Dựng và chỉnh sửa video
- Xử lý kỹ xảo, đồ họa máy tính, 2D
- Có óc sáng tạo, thẩm mỹ...
- Dựng phim quảng cáo giới thiệu sản phẩm, phim tự giới thiệu doanh nghiệp, talkshow, phóng sự,...;
- Dựng và chỉnh sửa video
- Xử lý kỹ xảo, đồ họa máy tính, 2D
- Có óc sáng tạo, thẩm mỹ cao
- Chịu được áp lực công viêc, làm việc theo Deadline

[+][-]

Nhân viên P.CTSV (chăm sóc, hỗ trợ SV)

- Thực hiện các chương trình, hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên.
- Phối hợp với Khoa/Viện và các đơn vị khác thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong sinh...
- Thực hiện các chương trình, hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên.
- Phối hợp với Khoa/Viện và các đơn vị khác thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong sinh viên, định hướng, giáo dục sinh viên khi phát hiện SV có biểu hiện sai lệch về mặt đạo đức, lối sống.
- Xây dựng, thực hiện các mô hình, giải pháp, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp cho sinh viên.
- Xây dựng, thực hiện, tổ chức các chương trình hoạt động liên quan đến việc chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập tại trường.
- Tiếp thu, ghi nhận ý kiến của phụ huynh, sinh viên; xử lý, giải quyết, chăm sóc và phản hồi.
- Các công tác khác do lãnh đạo phân công.

[+][-]

Nhân viên P.CTSV (phụ trách Thể dục - Thể thao)

- Đề xuất, lập kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho sinh viên và cán bộ - giảng viên – nhân viên UEF.
- Quản lý sinh hoạt và phát triển hệ thống các câu lạc bộ, đội, nhóm...
- Đề xuất, lập kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho sinh viên và cán bộ - giảng viên – nhân viên UEF.
- Quản lý sinh hoạt và phát triển hệ thống các câu lạc bộ, đội, nhóm thể dục thể thao tại UEF. 
- Thành lập, quản lý và hướng dẫn các đội tuyển TDTT của UEF tham gia các giải đấu trong và ngoài trường.
- Các công tác khác do lãnh đạo phân công.

[+][-]

Nhân viên Phòng Khảo thí

- Quản lý phần mềm chấm trắc nghiệm
- Quản lý phần mềm biên soạn ngân hàng đề thi
- In ấn đề thi
- Tham gia công tác khảo thí và những công tác do Lãnh đạo phòng giao
- Quản lý phần mềm chấm trắc nghiệm
- Quản lý phần mềm biên soạn ngân hàng đề thi
- In ấn đề thi
- Tham gia công tác khảo thí và những công tác do Lãnh đạo phòng giao

[+][-]

Nhân viên Phòng Đào tạo (Bộ phận dữ liệu)

- Quản lý dữ liệu sinh viên, dữ liệu điểm trên phần mềm Edusoft.
- Quản lý hệ thống e-learning
- Xử lý kết quả học vụ.
- Xử lý kết quả xét tốt nghiệp.
- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ.
- Các...
- Quản lý dữ liệu sinh viên, dữ liệu điểm trên phần mềm Edusoft.
- Quản lý hệ thống e-learning
- Xử lý kết quả học vụ.
- Xử lý kết quả xét tốt nghiệp.
- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ.
- Các công tác khác do lãnh đạo phân công.

[+][-]

Nhân viên quản lý nhân sự

- Quản lý hồ sơ nhân sự.
- Thực hiện các loại thống kê, báo cáo nhân sự theo yêu cầu.
- Thực hiện các thủ tục BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động.
- Quản lý dữ liệu chấm công lao động.
-...
- Quản lý hồ sơ nhân sự.
- Thực hiện các loại thống kê, báo cáo nhân sự theo yêu cầu.
- Thực hiện các thủ tục BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động.
- Quản lý dữ liệu chấm công lao động.
- Lập kế hoạch, quản lý các kênh đăng tuyển dụng.
- Tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận nhân sự mới.
- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân sự.
- Quản lý, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nội bộ.
- Thực hiện các báo cáo tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân sự.
- Các công tác khác do lãnh đạo phân công

[+][-]

Nhân viên Thiết kế

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông gồm catalogue, poster, sổ tay, tờ rơi, profile UEF, các ấn phậm thuộc bộ nhận diện thương hiệu
- Thiết kế các ấn phẩm phục vụ truyền thông sự kiện nội...
- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông gồm catalogue, poster, sổ tay, tờ rơi, profile UEF, các ấn phậm thuộc bộ nhận diện thương hiệu
- Thiết kế các ấn phẩm phục vụ truyền thông sự kiện nội bộ: standee, backdrop
- Thiết kế và theo dõi các dự án trang trí cơ sở vật chất UEF
- Xử lý ảnh, ấn phẩm phục vụ tư liệu cho website, fanpage, mạng xã hội
- Tham gia vào định hướng phát triển ý tưởng sản phẩm
- Chụp ảnh sản phẩm, sự kiện của UEF
- Làm việc với nhà cung cấp, thi công in ấn thiết kế

[+][-]

Nhân viên TT.HTHV (Tư vấn – Hỗ trợ sinh viên)

- Tiếp sinh viên, phụ huynh.
- Tư vấn các quy định, quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, lộ trình học tập, đăng ký học phần cho sinh viên.
- Hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính...
- Tiếp sinh viên, phụ huynh.
- Tư vấn các quy định, quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, lộ trình học tập, đăng ký học phần cho sinh viên.
- Hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính học vụ cho sinh viên.
- Theo dõi tình hình học tập, giảng dạy, công tác giáo viên chủ nhiệm của các lớp sinh viên.
- Quản lý tình trạng chuyên cần, tình trạng học phí, tình hình học tập của sinh viên.
- Gửi email, tin nhắn.
- Các công tác khác do lãnh đạo phân công.

[+][-]

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và hướng nghiệp cho các chương trình đào tạo của trường.
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các trường THPT và học sinh các trường.
- Phụ trách công tác...
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và hướng nghiệp cho các chương trình đào tạo của trường.
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các trường THPT và học sinh các trường.
- Phụ trách công tác tư vấn trực tiếp tại các trường THPT, chương trình tư vấn tại các địa phương trong cả nước, tham gia các ngày hội, tư vấn trực tuyến,…
- Tiếp đón, thu nhận hồ sơ tuyển sinh các bậc, hệ. Báo cáo tình hình và đề xuất các giải pháp cải tiến công tác tuyển sinh.

[+][-]

Nhân viên tuyển sinh - đào tạo TT.TH-NN-KN

-Lập kế hoạch tuyển sinh và đào tạo các khoá ngắn hạn (Tin học, Tiếng Anh, Kỹ năng, …).
-Quản lý đào tạo các khoá ngắn hạn (theo dõi tình hình giảng dạy và học tập, hỗ trợ giảng viên và...
-Lập kế hoạch tuyển sinh và đào tạo các khoá ngắn hạn (Tin học, Tiếng Anh, Kỹ năng, …).
-Quản lý đào tạo các khoá ngắn hạn (theo dõi tình hình giảng dạy và học tập, hỗ trợ giảng viên và học viên, thu thập feedback, ...).
-Tổ chức thi các khoá ngắn hạn.
-Quản lý hồ sơ giảng viên và thực hiện các thủ tục thanh toán thù lao giảng viên.
-Quản lý, lưu trữ văn bản hành chính của đơn vị.
-Các công tác khác do lãnh đạo phân công.

[+][-]

NV Giáo vụ Khoa

- Theo dõi tình hình học tập, giảng dạy các lớp do Khoa quản lý.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến giảng viên: Mời giảng, ký hợp đồng giảng dạy, quản lý hồ sơ GV, chuẩn bị hồ sơ...
- Theo dõi tình hình học tập, giảng dạy các lớp do Khoa quản lý.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến giảng viên: Mời giảng, ký hợp đồng giảng dạy, quản lý hồ sơ GV, chuẩn bị hồ sơ giảng dạy cho GV, theo dõi vắng – bù giờ, giao nhận bài thi - bảng điểm, thanh toán thù lao GV, tiếp GV, …
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên: theo dõi chuyên cần, công bố điểm thi, tiếp và giải quyết các yêu cầu từ SV, tiếp phụ huynh, …
-	Hỗ trợ công tác tổ chức thi, trực thi theo lịch phân công.
- Công tác tổ chức thực tập cho sinh viên.
- Công tác thực hành, thực tập, bảo vệ khóa luận, tốt nghiệp.
- Tham gia công tác tổ chức các hoạt động, sự kiện của Khoa và của Trường.
- Các công tác hành chính của Khoa.
- Các công tác khác do lãnh đạo phân công.

[+][-]

NV Đảm bảo chất lượng

- Lập kế hoạch công tác.
- Lập quy trình công việc.
- Triển khai công tác tự đánh giá, công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
- Xây dựng các mẫu phiếu khảo sát.
- Tổ chức thực hiện các...
- Lập kế hoạch công tác.
- Lập quy trình công việc.
- Triển khai công tác tự đánh giá, công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
- Xây dựng các mẫu phiếu khảo sát.
- Tổ chức thực hiện các loại khảo sát.
- Xử lý, tổng hợp, thống kê, phân tích dữ liệu.
- Báo cáo kết quả thống kê, phân tích dữ liệu.
- Soạn thảo, tổng hợp, photo văn bản.
- Quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu.
- Các công tác khác do lãnh đạo phân công.